VOZILA ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA

Koristi se za prikupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada i za recikliranje materijala. Prostor za odlaganje može biti od 4m³ do 22m³, ovisno o potrebama kupca. Nadogradnje također imaju hidraulički mehanizam za automatsko miješanje i odlaganje otpada, zapremine 240 litara, kao i kante zapremine 1.100 litara. Resor je razvio i mehanizam nadogradnji za pražnjenje polupodzemnih spremnika.

Koristi se za prikupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada i za recikliranje materijala. Prostor za odlaganje može biti od 4m³ do 22m³, ovisno o potrebama kupca.

Nadogradnje također imaju hidraulički mehanizam za automatsko pražnjenje i odlaganje otpada, zapremine 240 litara, kao i kante zapremine 1.100 litara.
Resor je razvio i mehanizam nadogradnji za pražnjenje polupodzemnih spremnika.

Koristi se za prikupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada i za recikliranje materijala. Prostor za odlaganje može biti od 4m³ do 22m³, ovisno o potrebama kupca. Nadogradnje također imaju hidraulički mehanizam za automatsko miješanje i odlaganje otpada, zapremine 240 litara, kao i kante zapremine 1.100 litara. Resor je razvio i mehanizam nadogradnji za pražnjenje polupodzemnih spremnika.
Koristi se za prikupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada i za recikliranje materijala. Prostor za odlaganje može biti od 4m³ do 22m³, ovisno o potrebama kupca. Nadogradnje također imaju hidraulički mehanizam za automatsko miješanje i odlaganje otpada, zapremine 240 litara, kao i kante zapremine 1.100 litara. Resor je razvio i mehanizam nadogradnji za pražnjenje polupodzemnih spremnika.
Scroll to top