PROJEKT “INICIJATIVA SOCIJALNE KOHEZIJE UNSKO-SANSKOG KANTONA”

Techno Win d.o.o. Odžak je u okviru projekta “Inicijativa socijalne kohezije Unsko-sanskog kantona” u siječnju isporučio novo komunalno vozilo Autobren za JKP “Čistoća” Cazin. Nabavu vozila financirala je Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, a projekat realizirao ­IOM Bosnia and Herzegovina ­(Međunarodna organizacija za migracije BiH). Ovim projektom će se pomoći lokalnom komunalnom poduzeću i gradu Cazinu u kojemu trenutno boravi 400 migranata i tražioca azila da odgovore izazovima vezanim za povećanje količine otpada i u određenoj mjeri riješe problem odlaganja i transporta otpada.

Scroll to top