Vlastita proizvodnja

Techno Win, Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta (MRD) tip TW N1 je zatvorena i zaštićena od oborinskih padalina, sunca i vjetra. Prijevoz MRD-a moguć je kamionom koji je opremljen sa kranom, komunalnim vozilom-autopodizačem ili kombinacijom drugih tipova vozila i strojeva ( viličar + transportni kamion i sl.)

Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta (MRD) tip TW N1 je zatvorena i zaštićena od oborinskih padalina, sunca i vjetra. Prijevoz MRD-a moguć je kamionom koji je opremljen sa kranom, komunalnim vozilom-autopodizačem ili kombinacijom drugih tipova vozila i strojeva ( viličar + transportni kamion i sl.).

Oprema unutar MRD-a je certicirana za sigurnost koja sprječava rasipanje ili razlijevanje prikupljenog otpada, te je osigurana od krađe. MRD je opremljen sa opremom prema Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/14, članak 17, dodatak III. Primarni spremnici su pričvrščeni te osigurani od prevrtanja u prijevozu. Mogućnost odlaganja do 33 različite frakcije otpada.