ČESTITAMO gradu Vrgorcu na nabavci mobilnog reciklažnog dvorišta na prikolici! ♻️­ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ♻️­100% EKOLOGIJA­ Mobilno reciklažno dvorište omogućuje građanima adekvatno odvajanje otpada kako bi se smanjila ukupna količina komunalnog otpada te sačuvao okoliš. ­ ­

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PRIKOLICI U GRADU VRGORCU

ČESTITAMO gradu Vrgorcu na nabavci mobilnog reciklažnog dvorišta na prikolici!

♻️­ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
♻️­100% EKOLOGIJA­

Mobilno reciklažno dvorište omogućuje građanima adekvatno odvajanje otpada kako bi se smanjila ukupna količina komunalnog otpada te sačuvao okoliš. ­

­

Scroll to top