ČESTITAMO JP PARKOVI d.o.o. iz Ljubuškog na novoj TSM električnoj cestovnoj čistilici, traktoru CASE i malčeru ORSI!

Električna cestovna čistilica TSM, traktor CASE i malčer ORSI u JP PARKOVI d.o.o. LJUBUŠKI

ČESTITAMO JP PARKOVI d.o.o. iz Ljubuškog na novoj TSM električnoj cestovnoj čistilici, traktoru CASE i malčeru ORSI! 

Scroll to top