Čestitamo JKP Čistoći Cazin na novom traktoru CASE 115 A, ralici, posipaču te prikolici. Uz ovakvu opremu borba sa snijegom će biti laka!