Nastavljamo i dalje sa isporukama mobilnih reciklažnih dvorišta! Ovaj puta naše čestitke idu općini Đulovac!