ČESTITAMO komunalnom poduzeću Montraker d.o.o. iz Vrsara i  komunalnom poduzeću KOMBEL d.o.o. iz Belišća na novim TSM elektro cestovnim čistilicama!
♻️ 0 % emisije štetnih plinova
♻️ 100% EKOLOGIJA