ČESTITAMO komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o. iz Vukovara na novoj TSM elektro cestovnoj čistilici!
♻️♻️♻️ 0 % emisije štetnih plinova
♻️♻️♻️ 100% EKOLOGIJA