ČESTITAMO JKP-u KOMRAD BIHAĆ NA KUPNJI DVA NOVA MULTIFUNKCIONALNA STROJA AUSA B 400 H!
STROJEVI SU OPREMLJENI SA ČISTILICAMA 4 M3 I ZIMSKOM SLUŽBOM.