ČESTITAMO Parkovima Opatija na novoj TSM elektro cestovnoj čistilici!
♻️0 % emisije štetnih plinova 
♻️ 100% EKOLOGIJA