ČESTITAMO JP PARKOVI d.o.o. iz Ljubuškog na novoj TSM električnoj cestovnoj čistilici, traktoru CASE i malčeru ORSI!