Sukladno uredbi i zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom u Dubravu je stiglo mobilno reciklažno dvorište. Otpad će se prikupljati i sortirati prema rasporedu koji će u općini­naknadno objaviti.