GRAD TROGIR je bogatiji za dva Mobilna reciklažna dvorišta, kako bi što bolje sortirali otpad i brinuli se o okolišu.