VENIERI U BJELOVARU ­NA SAJMU U­ GUDOVCU, MÜNCHEN-u, ­NARAVNO, UVJEK PRATIMO SEMINARE I EDUKACIJE !