PONOSNI VLASNICI NOVE VENIERI KOMBINIRKE NA OTOKU PAGU !­
ŽELIMO IM MNOGO RADNIH SATI.