ZADNJIH DANA 2016-te GODINE ISPORUČILI SMO ČISTOĆI PAG NOVI STROJ ZA USITNJAVANJE GRANJA LINDDANA TP 130.

ČESTITAMO! ­